Wystawa "Milcząc wołają"
Od niedzieli 17 stycznia do niedzieli 24 stycznia będziemy gościć w naszej sali parafialnej wystawę "Milcząc wołają", która została przygotowana przez Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawa jest poświęcona pracom poszukiwawczym szczątków ofiar systemu komunistycznego z lat 1944-1956 przez Instytut Pamięci Narodowej i Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w kwaterze "Ł" Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. W przedsionku kościoła znajdują się foldery obrazujące wystawę, która jest prezentowana w licznych ośrodkach i parafiach polonijnych USA.

Applikacja "Słowo Boże"
App
Aplikacja "Słowo Boże" jest przestrzenią służącą pomocą w codziennym rozważaniu słowa Bożego. Jest dostępna na smartfony i tablety na systemach operacyjnych Android and iOS (Apple).
Aplikacja zawiera także:
  • Codzienne rozważania mszalnej liturgii słowa autorstwa kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego
  • Modlitewnik
  • Codzienne rozważania słowa Bożego
  • Opcję prowadzenia osobistego notatnika duchowego zabezpieczonego kodem PIN
Aplikacja nie wymaga stałego dostępu do Internetu; aktualizacja czytań i rozważań dokonuje się tylko raz w miesiącu.
Można ja ściągnac nieodpłatnie na swoje urządzenia mobilne z GooglePlay bezposredni link lub Apple AppStore bezposredni link

Kontynuacja Renowacji Kościoła
Renowacja Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli donacje na zakup witraży, figur, tabernakulum, Świętych Krzyży, symbolu Ducha Świętego, lichtarzy, naczyń liturgicznych, żyrandoli, relikwiarzy, ławek i wszystkich innych rzeczy, które upiększają nasz Kościół.
Nazwiska wszystkich donatorów uczestniczących w całym przedsięwzięciu upiększenia Kościoła znajdą się na "Drzewku Donatorów", które będzie umieszczone na tylniej ścianie wnętrza kościoła.
Kolejne inicjatywy:
- szansa na umieszczenie nazwiska na "Drzewku Donatorów"! Ciągle dostępne do ofiarowania są żyrandole, lichwiarze i samo "drzewko donatorów".. Szczegóły i lista dotychczasowych donacji...

Bóg zapłać!

Kult Relikwii
Relics Polska Misja Rzymsko Katolicka Św. Maksymiliana Kolbe w San Diego została uhonorowana przez przyznanie relikwii trzech wielkich apostołów Miłosierdzia Bożego:Błogosławionego Jana Pawła II, Świętej Siostry Faustyny, i Bł. ks. Michała Sopoćki.
Why do we venerate relics? The relics remind us of the holiness of a saint and his/her cooperation in God's work. At the same time, relics inspire us to ask for the prayers of that saint and to beg the grace of God to live the same kind of faith-filled live. Reports of the Lord's miracles and favors continue to be connected with the intercession of a saint and the veneration of their relics.
Więcej...

Ostatnie wydarzenia
› Parafialna Święconka.
› Parafialny Thanksgiving.
› Przyjęcie relikwii Św. Wojciecha.

Kronika wydarzeń...

Prosimy o popieranie biznesów ogłaszających się w naszym biuletynie.