Kanonizacja Papieża Jana Pawła II i Papieża Jana XXIII
27 kwietnia cały świat uczestniczył w wielkim wydarzeniu kanonizacji Papieża Jana Pawła II i Papieża Jana XXIII. Z tej okazji Union Tribune przeprowadził rozmowę z ks. Jerzym. Artykuł który ukazał się w niedzielnym wydaniu gazety.

Rekolekcje Wielkopostne
Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne odbyły się w dniach 10-12 kwietnia. Rekolekcje poprowadził ks. Michał Olszewski, Sercanin. Zainteresowanych kontynuacją nauk ks. Michała o dekalogu, zapraszamy do odwiedzenia strony fundacji Profeto.

Kontynuacja Renowacji Kościoła
Renowacja Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli donacje na zakup witraży, figur, tabernakulum, Świętych Krzyży, symbolu Ducha Świętego, lichtarzy, naczyń liturgicznych, żyrandoli, relikwiarzy, ławek i wszystkich innych rzeczy, które upiększają nasz Kościół.
Nazwiska wszystkich donatorów uczestniczących w całym przedsięwzięciu upiększenia Kościoła znajdą się na "Drzewku Donatorów", które będzie umieszczone na tylniej ścianie wnętrza kościoła.
Kolejne inicjatywy:
- usunięcie korników i zabezpieczenie budynku kościoła i plebanii przed ponowną infestacją. Druga kolekta w kazdą niedzielę jest przeznaczona na pokrycie $4,449 kosztu. Do tej pory zebraliśmy $3,216.
- nowy budynek gospodarczy został ukończony. Podziękowania panom Robertowi Guzik i Krzysztofowi Derlatka za donację pracy.
- szansa na umieszczenie nazwiska na "Drzewku Donatorów"! Ciągle dostępne do ofiarowania są żyrandole, lichwiarze i samo "drzewko donatorów".. Szczegóły i lista dotychczasowych donacji...

Bóg zapłać!

Kult Relikwii
Relics Polska Misja Rzymsko Katolicka Św. Maksymiliana Kolbe w San Diego została uhonorowana przez przyznanie relikwii trzech wielkich apostołów Miłosierdzia Bożego:Błogosławionego Jana Pawła II, Świętej Siostry Faustyny, i Bł. ks. Michała Sopoćki.
Why do we venerate relics? The relics remind us of the holiness of a saint and his/her cooperation in God's work. At the same time, relics inspire us to ask for the prayers of that saint and to beg the grace of God to live the same kind of faith-filled live. Reports of the Lord's miracles and favors continue to be connected with the intercession of a saint and the veneration of their relics.
Więcej...

Ostatnie wydarzenia
› Powitanie relikwii Św. Jadwigi.
› Parafialna Święconka
› Kanonizacja Papieża Jana Pawła II i Papieża Jana XXIII
› Parafialny Opłatek

Kronika wydarzeń...

Prosimy o popieranie biznesów ogłaszających się w naszym biuletynie.