Wielki Post
Wielki Post
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły tzn. jeden posiłek do syta i dwa mniejsze. W post ścisły nie spożywa się mięsa.Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 19:00
03/07 - w intencji kobiet
03/14 - w intencji mężczyzn
03/21 - w intencji młodzieży
03/28 - w intencji chorych
04/04 - w intencji dzieci
04/11 - w intencji rodzin
04/18 Wielki Piątek - w intencji parafian

Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 10:40


Rekolekcje Wielkopostne
Wielki Post
Program Rekolekcji:
04/10 czwartek 18:00 Spowiedź św.
19:00 Msza św. z nauką ogólną
04/11 piątek 18:00 Spowiedź św.
19:00 Droga Krzyżowa
19:30 Msza św. z nauką ogólną
04/12 sobota 9:00 Spowiedź św. dla dzieci
10:00 Msza św. dla dzieci z nauką
15:30 Spowiedź św. dla młodzieży
16:00 Nauka dla młodzieży
17:00 Msza św. z nauką ogólną

Program Triduum Paschalnego
Wielki Tydzien
Wielki Czwartek 17 kwietnia 19:00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Wielki Piątek 18 kwietnia 18:15 - Droga Krzyżowa
19:00 - Nabożeństwo Męki Pańskiej z adoracją Krzyża
Po nabożeństwie - adoracja Grobu Pańskiego i Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Wielka Sobota 19 kwietnia 9:30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i czuwanie przy Bożym Grobie
10:00, 11:00, 12:00 - Poświęcenie pokarmów na stół Wielkanocny
12:15 - Gorzkie Żale przy Grobie Chrystusa

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
20 kwietnia
5:00 - Liturgia Wigilii Paschalnej Wielkiej Soboty
- Msza Św. Wielkanocna z procesją**.
11:00 - Msza Św. Wielkanocna (druga).
Poniedziałek Wielkanocny - 21 kwietnia 19:00 - Msza Św.

**Prosimy dzieci i młodzież o przybycie w strojach ludowych.

Kanonizacja Papieża Jana Pawła II i Papieża Jana XXIII
JP II
Do tego wielkiego wydarzenia w Kościele pragniemy przygotować się duchowo.

04/26 Sobota 17:00 Msza św. dziękczynna
17:45 czuwanie modlitewne - wystawiona relikwia Bł. Jana Pawła II
19:00 projekcja filmu "Ocean of Mercy"
04/27 Niedziela Miłosierdzia Bożego 9:00 Msza św.
11:00 Msza św.
12:30 Obiad Parafialny (Święconka)
15:00 Godzina Miłosierdzia Bożego
- wystawione relikwie: Św. Jan Paweł II, Św. s. Faustyna,
Bł. ks. Michał Sopoćko
Retransmisja Uroczystości Kanonizacji obu Papieży z Watykanu

Święconka Parafialna
Obiad W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia, po Mszy św. o godzinie 11:00 odbędzie się Parafialna Święconka w Sali Parafialnej im Jana Pawła II. Obiad w cenie $15 dorośli, $5 dzieci. Zapisy i sprzedaż biletów w sali parafialnej po mszy św. prowadzi Agnieszka Piotrowska. Osoby chętne do pomocy w przygotowaniu bądź w wydawaniu obiadu prosimy o kontakt z księdzem lub radą parafialną.
Bóg zapłać!

Kontynuacja Renowacji Kościoła
Renowacja Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli donacje na zakup witraży, figur, tabernakulum, Świętych Krzyży, symbolu Ducha Świętego, lichtarzy, naczyń liturgicznych, żyrandoli, relikwiarzy, ławek i wszystkich innych rzeczy, które upiększają nasz Kościół.
Nazwiska wszystkich donatorów uczestniczących w całym przedsięwzięciu upiększenia Kościoła znajdą się na "Drzewku Donatorów", które będzie umieszczone na tylniej ścianie wnętrza kościoła.
Kolejne inicjatywy:
- usunięcie korników i zabezpieczenie budynku kościoła i plebanii przed ponowną infestacją. Druga kolekta w kazdą niedzielę jest przeznaczona na pokrycie $4,449 kosztu. Do tej pory zebraliśmy $1,465.
- nowy budynek gospodarczy został ukończony. Podziękowania panom Robertowi Guzik i Krzysztofowi Derlatka za donację pracy.
- szansa na umieszczenie nazwiska na "Drzewku Donatorów"! Ciągle dostępne do ofiarowania są żyrandole, lichwiarze i wieczna lampka przy Tabernakulum. Szczegóły i lista dotychczasowych donacji...

Bóg zapłać!

Kult Relikwii
Relics Polska Misja Rzymsko Katolicka Św. Maksymiliana Kolbe w San Diego została uhonorowana przez przyznanie relikwii trzech wielkich apostołów Miłosierdzia Bożego:Błogosławionego Jana Pawła II, Świętej Siostry Faustyny, i Bł. ks. Michała Sopoćki.
Why do we venerate relics? The relics remind us of the holiness of a saint and his/her cooperation in God's work. At the same time, relics inspire us to ask for the prayers of that saint and to beg the grace of God to live the same kind of faith-filled live. Reports of the Lord's miracles and favors continue to be connected with the intercession of a saint and the veneration of their relics.
Więcej...

Ostatnie wydarzenia
› Parafialny Opłatek
› Parafialny Thanksgiving
› Dziękczynna Msza św. i obiad za miniony festiwal
› XVIII Polski Festiwal 2013

Kronika wydarzeń...

Prosimy o popieranie biznesów ogłaszających się w naszym biuletynie.