<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head> <title>Polski Festiwal</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../Styles.css" /> <meta name="keywords" content="Polish Festival, polski festiwal, San Diego, polish mission, polish food" /> </head> <body style="margin:0 0 0 0; width:100%; height:100%"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2" valign="top"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style=" border-bottom:solid 1px; border-bottom-color:Maroon; width:100%"> <tr> <td style="width:15%" align="center"> <img src="../festival.jpg" alt="Festival" /> </td> <td align="center"><img src="../logo.JPG" alt="Coroczny Polski Festiwal" /> </td> <td style="width:15%; text-align:left"><a href="../Sponsor.php"> <img src="../enFlag.jpg" style="border:none 0" title="Switch to English" alt="English"/></a> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <!-- left menu --> <script type="text/javascript" src="Navigation.js"></script> <td valign="top"> <!-- content to the right of menu --> <table style="width:100%;" border="0"> <tr> <script type="text/javascript" src="ContentHeader.js"></script> </tr> <!-- rest of the page; content --> <tr> <td colspan="3" align="left" class="maintextF"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Polski Festiwal jest coroczn&#261; wielk&#261; atrakcj&#261; i co roku przyci&#261;ga tysi&#261;ce uczestnik&#243;w. Nasz festiwal jest wspania&#322;&#261; okazj&#261; do reklamowania biznes&#243;w i organizacji. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i zaprezentowania swej firmy tysi&#261;com odwiedzaj&#261;cych nasz festiwal. Wasze og&#322;oszenie b&#281;dzie umieszczone w programie festiwalu i na stronie internetowej Polskiego Festiwalu. Nie przegap doskona&#322;ej okazji do og&#322;oszenia i zaprezentowania swego biznesu. <br /><br /> <span class="textF">Oferujemy nast&#281;puj&#261;ce mo&#380;liwo&#347;ci sponsorstwa:</span> <ul style="list-style-type:disc;"> <li><b>Platynowny Sponsor - $1000.00</b> - Z&#322;oty plus extra og&#322;oszenie ka&#380;dego dnia</li> <li><b>Z&#322;oty - $500,00</b> - Srebrny plus dodatkowa reklama i 5-minutowa prezentacja kompanii ka&#380;dego dnia</li> <li><b>Srebrny - $200,00</b> - Br&#261;zowy plus 2 reklamy w czasie festiwalu</li> <li><b>Br&#261;zowy - $100,00</b> - Patronat plus og&#322;oszenie w programie</li> <li><b>Patronat - $50,00</b> - Nazwisko lub nazwa firmy umieszczona na tablicy sponsor&#243;w.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" align="center"> <br /><hr style="color:#ED9F9F;"/><br /> <span class="attention"> <!--Skontaktuj si&#281; z p. Krzysztofem Norton tel. (858) 699-8026 lub --> Zatelefonuj do misji (858) 272-7655 <br /> albo wype&#322;nij <a href="http://www.polishmission.org/festival/Festiwal/Form.htm" target="_blank"> formularz</a> na stronie i zosta&#324; naszym sponsorem! <br /> Przyjmujemy tak&#380;e pieni&#281;&#380;ne donacje jak r&#243;wnie&#380; donacje rzeczowe b&#261;d&#378; Gift Certificates na nasz&#261; loteri&#281;. </span> </td> </tr> </table> <!-- end of content --> </td> </tr> <!-- footer --> <script type="text/javascript" src="../PageFooter.js"></script> <!-- hit counter --> <tr> <td align="right" valign="top" style="padding-right:5px" colspan="2" class="smallPrint"> <?php $filename= "SCounter.txt"; $fd = fopen ($filename , "r") or die ("Can't open $filename"); $fstring = fread ($fd , filesize ($filename)); echo "$fstring"; fclose($fd); $fd = fopen ($filename , "w") or die ("Can't open $filename"); $fcounted = $fstring + 1; $fout= fwrite ($fd , $fcounted ); fclose($fd); ?> </td> </tr> </table> </body> </html>