<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head> <title>Polski Festiwal</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../Styles.css" /> <meta name="keywords" content="Polish Festival, polski festiwal, San Diego, polish mission, polish food" /> </head> <body style="margin:0 0 0 0; width:100%; height:100%"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td colspan="2"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style=" border-bottom:solid 1px; border-bottom-color:Maroon; width:100%"> <tr> <td style="width:15%; text-align:center;"> <img src="../festival.jpg" alt="Festival" /> </td> <td align="center"><img src="../logo.JPG" alt="Coroczny Polski Festiwal" /> </td> <td style="width:10%; text-align:left;"><a href="../index.php"> <img src="../enFlag.jpg" style="border:none 0" title="Switch to English" alt="English"/></a> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <!-- left menu --> <script type="text/javascript" src="Navigation.js"></script> <td valign="top"> <!-- content to the right of menu --> <table style="width:100%;" border="0"> <tr> <script type="text/javascript" src="ContentHeader.js"></script> </tr> <!-- rest of the page --> <tr> <td colspan="3" align="left" style="padding-left:5px"> <p class="maintextF"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Polski Festiwal w San Diego jest wielk&#261;, coroczn&#261; atrakcj&#261; w popularnym Pacific Beach przyci&#261;gajac&#261; tysi&#261;ce go&#347;ci oraz sympatyk&#243;w polskiej kultury, tradycji oraz kuchni. Popularno&#347;&#263; tej imprezy wzrasta z roku na rok. Staramy sie tu przybli&#380;y&#263; bogactwo naszej kultury oraz tradycji wielopokoleniowej populacji Amerykanow i Polakow mieszkaj&#261;cych w San Diego i okolicach. <br /> Ka&#380;dy znajdzie tu co&#347; dla siebie. Przepi&#281;kne bogactwo polskich ludowych stroj&#243;w, pie&#347;ni, ta&#324;ca, polskiej muzyki, wspania&#322;a polska kuchnia, orginalne polskie piwo to tylko niewielki przyk&#322;ad tego z czym si&#281; tu zetkniecie. </p> <!--<p class="maintextF"> Losowanie naszej <a href="Lottery.htm" title="Nagrody">Loterii</a> odbdzie si w niedziel 12tego pazdziernika, o godz. 17:15. </p>--> </td> </tr> <tr> <!--<td align="left" class="maintextF" style="padding-left:5px"><br /> <b>Plakat Festiwalu: </b><br /> <a href="../Poster.pdf" target="_blank"> Zobacz i wydrukuj plakat</a> (.pdf format)<br /> </td>--> <!-- <td style="width:20%" class="maintextF"> <img src="../wave.gif" alt="Lottery" /> Loteria <a href="Lottery.htm">Wylosowane numery!</a> </td>--> <td align="center" class="maintextF" style="padding-right:5px"> <b>Przy&#322;&#261;cz si&#281; do naszych <a href="SponsorList.htm">Sponsor&#243;w</a> </b> </td> </tr> <!--<tr> <td colspan="3" align="left" class="maintextF" style="padding-left:5px"><br /> <b>Broszurka Festiwalowa: </b><br /> <a href="../pamphlet.pdf" target="_blank"> Zobacz i wydrukuj sk&#322;adan&#261; broszurk&#281; </a> (.pdf format)<br /> </td> </tr>--> <tr> <td colspan="2" align="left" valign="top" style="width:55%;padding-left:5px"><br /> <span class="maintextF"><b>Godziny:</b></span><br /> <span class="textF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pi&#261;tek, 12 Pa&#378;dziernik: 17:00 - 23:30 &nbsp;&nbsp;(tylko dla os&#243;b 21 lat lub starszych) <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sobota, 13 Pa&#378;dziernik: 14:00 - 23:00<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Niedziela, 14 Pa&#378;dziernik: 12:00 - 17:00<br /></span> <span class="maintextF"><b>Wst&#281;p:</b></span><br /> <span class="textF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5.00 od os&#243;b powy&#380;ej 16 lat.</span> </td> <td rowspan="3" align="center" valign="top" style="width:30%;"> <img src="../mapa.JPG" alt="" /> </td> </tr> <!--<tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:5px" colspan="2"> <span class="maintextF"><b>Parking:</b></span><br /> <span class="cellText""> Parking jak co roku. <br /> Dodatkowe informacje dost&#281;pne b&#281;d&#261; bezpo&#347;rednio przed festiwalem oraz podczas jego trwania. </span> </td> </tr>--> <tr> <td align="left" valign="top" style="padding-left:5px" colspan="2"> <span class="maintextF"><b>Adres:</b></span><br /> <span class="textF"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#346;w. M. Kolbe Polska Misja Rzymsko-Katolicka<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735 Grand Avenue, San Diego, CA 92109 </span> </td> </tr> <tr> <td align="left" style="padding-left:5px; vertical-align:top;" colspan="2"> <span class="maintextF"><b>Transakcje:</b></span><br /> <span class="textF" style="color:Green;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Got&#243;wka, karty kredytowe Visa, MasterCard, Amex, Discover i karty bankowe. </span> </span> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="top"> <hr style="color:#ED9F9F;"/> <h4>Odwied&#378; nasz Festiwal i do&#347;wiadcz polskiej go&#347;cinno&#347;ci. Zapraszamy!</h4> </td> </tr> <!-- footer --> <script type="text/javascript" src="../PageFooter.js"></script> <!-- hit counter --> <tr> <td align="right" valign="top" style="padding-right:5px" colspan="2" class="smallPrint"> <?php $filename= "counter.txt"; $fd = fopen ($filename , "r") or die ("Can't open $filename"); $fstring = fread ($fd , filesize ($filename)); echo "$fstring"; fclose($fd); $fd = fopen ($filename , "w") or die ("Can't open $filename"); $fcounted = $fstring + 1; $fout= fwrite ($fd , $fcounted ); fclose($fd); ?> </td> </tr> </table> </body> </html>