Niedzielna lektura
Czytanie Nauczanie Prymasa Stefana Wyszyńskiego
W swoim nauczaniu często mówił o znaczeniu i godności kobiet. Zwracał uwagę na równość kobiet i mężczyzn jako Dzieci Bożych. W jego myśleniu o kobietach punktem wyjścia było dla niego ich człowieczeństwo. Na marginesie warto przypomnieć, że kard. Wyszyński zawsze wstawał, gdy do pokoju wchodziła kobieta – bez względu na to, czy była to osoba prosta, czy wykształcona, młoda czy starsza. Kontynuuj czytanie...

Czy islam i Koran to sztuczne twory polityczne?
Religia jest niewątpliwie jednym ze zjawisk umożliwiających kreację wspólnoty narodowej. Bez katolicyzmu nie byłoby Polski, wielowiekowej tożsamości kulturowej, jaką znamy. Zapewne gdybyśmy pozostali przy pogańskich wierzeniach Słowian bylibyśmy innym narodem... Kontynuuj czytanie...

Polski Festiwal / Polish Festival
importnat Ze względu na zaostrzone przepisy i wytyczne związane z organizacją publicznych zgromadzeń, coroczny Polski Festiwal w Pacific Beach niestety jest odwołany.

Due to very strict state health guidelines regarding public events, St. Maximilian Kolbe Polish Mission regretfully cancels the 2021 Annual Polish Festival in Pacific Beach.

Religia dla dzieci i młodzieży
Festiwal
Prosimy Rodziców o zgłaszanie dzieci na naukę lekcji religii do Ks. Proboszcza. Młodzież, która chciałaby uczestniczyć w katechezach przygotowujących do bierzmowania, proszona jest również o zgłoszenie się do Ks. Proboszcza.

Renowacja Kościoła
Renowacja W maju 2019 zostały położone nowe trawniki na zewnątrz kościoła od ulicy Grand.


Lista dotychczasowych donacji i ciągle dostępnych ofiar...


Kult Relikwii
Relics Polska Misja Rzymsko Katolicka Św. Maksymiliana Kolbe w San Diego została uhonorowana przez przyznanie relikwii trzech wielkich apostołów Miłosierdzia Bożego: Błogosławionego Jana Pawła II, Świętej Siostry Faustyny, i Bł. ks. Michała Sopoćki.
Why do we venerate relics? The relics remind us of the holiness of a saint and his/her cooperation in God's work. At the same time, relics inspire us to ask for the prayers of that saint and to beg the grace of God to live the same kind of faith-filled live. Reports of the Lord's miracles and favors continue to be connected with the intercession of a saint and the veneration of their relics.

Applikacja "Słowo Boże"
App
Aplikacja "Słowo Boże" jest przestrzenią służącą pomocą w codziennym rozważaniu słowa Bożego. Jest dostępna na smartfony i tablety na systemach operacyjnych Android and iOS (Apple).
Aplikacja zawiera także:
  • Codzienne rozważania mszalnej liturgii słowa autorstwa kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego
  • Modlitewnik
  • Codzienne rozważania słowa Bożego
  • Opcję prowadzenia osobistego notatnika duchowego zabezpieczonego kodem PIN
Aplikacja nie wymaga stałego dostępu do Internetu; aktualizacja czytań i rozważań dokonuje się tylko raz w miesiącu.
Można ją ściągnąć nieodpłatnie na swoje urządzenia mobilne z GooglePlay bezposredni link lub Apple AppStore bezposredni link

Ostatnie wydarzenia
› Swieconka Parafialna
› Rekolekcje.

Kronika wydarzeń...

Prosimy o popieranie biznesów ogłaszających się w naszym biuletynie.